תפירת דמויות, תיקים או כריות עם כל האביזרים הנלווים